Strona Główna
Strona główna GOPS Rymań
Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. PDF Drukuj Email

Rodzina

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. Od 6 września 2015 r. wchodzi w życie zapis umożliwiający gminom przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń. Jest to zupełnie odrębne świadczenie, niekoniecznie związane z urodzeniem dziecka i skierowane nie tylko do tej grupy osób co ustawa - krąg uprawnionych i wysokość pomocy zależałaby od samej gminy i będzie ono finansowane z jej budżetu. 6 września 2015 r. wejdą również zmiany dotyczące definicji utraty i przybycia dochodu w świadczeniach rodzinnych, jak i w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Koszt obsługi świadczenia rodzicielskiego ustalono dla organu właściwego w wysokości 30, 00 zł od wydanej decyzji administracyjnej.

Więcej…
 
Podsumowanie roku w Klubie Seniora - 29.12.2015 r. PDF Drukuj Email

Podsumowanie roku 2015 Klub Seniora 017 200Artykuł ze strony : http://www.gorawino.net
Autor: Jolanta i Tadeusz Dach

W Rymaniu, w sali wiejskiej,  członkowie Klubu Seniora „Pod Aniołami” podsumowali swoją działalność  w mijającym  roku. Na spotkanie zaproszone były zaprzyjaźnione Kluby Seniora z okolicznych gmin  oraz kierownicy GOPS. Niestety, nie wszyscy przyjechali, tym bardziej cieszyła nas obecność delegacji Seniorów z Dygowa oraz przedstawicieli GOPS z Dygowa i Gminy Kołobrzeg. Na spotkanie przyjechał też Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek.

Spotkanie zaczęło się od zaprezentowania przez Seniorów z Rymania jasełek zatytułowanych „Tryptyk Rymański”. Szerzej  o jasełkach piszemy w artykule Jasełka dla mieszkańców Gminy (KLIKNIJ!). Jak zawsze po występie nie zabrakło braw dla występujących aktorów.

Następnie Kierownik GOPS w Rymaniu p. Aldona Więcek omówiła dokonania Seniorów z Klubu Seniora „Pod Aniołami” w mijającym roku, a było ich sporo.

Więcej…
 
Jasełka dla mieszkańców Gminy - 27.12.2015 r. PDF Drukuj Email

Jaselka 2015 013 200Artykuł ze strony : http://www.gorawino.net
Autor: Jolanta i Tadeusz Dach

W niedzielę, 27 grudnia 2015 roku, członkowie Klubu Seniora „Pod Aniołami” po raz kolejny przedstawili jasełka. Przedstawienie odbyło się w sali wiejskiej w Rymaniu. Tym razem publiczność stanowili mieszkańcy Rymania oraz z poszczególnych miejscowości naszej Gminy. Byli również goście spoza naszych miejscowości, którzy po świętach jeszcze nie wyjechali do swoich domów. Widownia była pełna!

 To nie były zwykłe jasełka, napiszemy to powtórnie, był to przepiękny występ teatralny, ze wspaniałymi dekoracjami, strojami i całym mnóstwem występujących aktorów. Spektakl zatytułowany „Tryptyk rymański”  zawierał w sobie kilka wątków: od narodzin Jezusa, poprzez średniowiecze z królową Jadwigą, aż po czasy współczesne, a nawet przyszłe, bo rzecz działa się w Rymaniu w roku 2050. Podczas występu chór składający się z aniołów, śpiewał również kolędy, a siedzący na sali włączali się do tego śpiewu, co podnosiło magiczny efekt i  podkreślało świąteczny nastrój.

Spektakl został przyjęty ogromnymi brawami na stojąco. Cała sala wyrażała swój ogromny aplauz dla  występujących Seniorów.

Więcej…
 
Artykuły spożywcze wydawanye przez PCK Kołobrzeg PDF Drukuj Email

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU 
informuje o możliwości korzystania z artykułów spożywczych wydawanych przez PCK Kołobrzeg.

Osoby uprawnione do odbioru artykułów spożywczych o dochodach:
- na jedną osobę w rodzinie – 771 zł
- osoba samotna – 951 zł

Odbiór skierowań  w siedzibie GOPS w Rymaniu.

Wydanie artykułów spożywczych
26.01.2016 r. o godz. 13-15
ul. Węgorzowa Kołobrzeg

05.02.2016 r. o godz. 10-13
ul Unii Lubelskiej 35 Kołobrzeg - magazyn SEZAM

 

 
Ogłoszenie - wnioski na dofinansowanie posiłków w szkole PDF Drukuj Email

Wnioski o posilki styczen 2016 500

 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PDF Drukuj Email

Logo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

 Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

kroki NEW 500

 
Jasełka Seniorów 2015 PDF Drukuj Email

- Kliknij na plakat aby powiększyć -

Jasełka Seniorow 2015 plakat 530

 
Harmonogram zajęć - Grudzień 2015 PDF Drukuj Email

Logo ASOS 2015 500px

Projekt „Aktywni Seniorzy – Wielkich Przygód Amatorzy”
jest współfinansowany w ramach

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA MIESIĄC:

GRUDZIEŃ 2015r.

LP.

DATA

NAZWA DZIAŁANIA

GODZINA

MIEJSCE DZIAŁANIA

1.

01.12.2015r.

Zajęcia artystyczne pn. Występować każdy może…”

warsztaty z przygotowania lalek

900 - 1400

Klub Seniora „Pod Aniołami” (stadion sportowy w Rymaniu)

Spotkania międzypokoleniowe Seniorów z przedszkolakami z terenu gminy Rymań

1400 - 1600

Zespół Szkół Publicznych

w Rymaniu + oddziały Dębica Starnin Drozdowo Gorawino

Zajęcia z pilatesu

pn. Zawsze Młodzi

1600 - 1700

Hala w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu

2.

08.12.2015r.

Zajęcia artystyczne pn. Występować każdy może…” warsztaty z przygotowania lalek

900 - 1400

Klub Seniora „Pod Aniołami” (stadion sportowy w Rymaniu)

Międzypokoleniowe rozgrywki pn. „Gramy i układamy”

1400 - 1600

Klub Seniora „Pod Aniołami” (stadion sportowy w Rymaniu)

Zajęcia z pilatesu

pn. Zawsze Młodzi

1600 - 1700

Hala w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu

3.

09.12.2015r.

Zajęcia artystyczne pn. Występować każdy może…” warsztaty z przygotowania lalek

900 - 1400

Klub Seniora „Pod Aniołami” (stadion sportowy w Rymaniu)

Międzypokoleniowe rozgrywki pn. „Gramy i układamy”

1400 - 1600

Klub Seniora „Pod Aniołami” (stadion sportowy w Rymaniu)

4.

11.12.2015r.

Zajęcia artystyczne pn. Występować każdy może…” warsztaty z przygotowania lalek

900 - 1400

Klub Seniora „Pod Aniołami” (stadion sportowy w Rymaniu)

Spotkanie okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia pn. „Wieczór Wigilijny”

1830 - . . .

Sala Wiejska w Rymaniu

5.

15.12.2015r.

Spotkania międzypokoleniowe Seniorów z przedszkolakami z terenu gminy Rymań

1000 - 1500

Zespół Szkół Publicznych

w Rymaniu + oddziały Dębica Starnin Drozdowo Gorawino

Zajęcia z pilatesu

pn. Zawsze Młodzi

1500 - 1600

Hala w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu

Budowanie pomocy społecznej angażującej pokolenia młodych pn. „Pomocna Dłoń”

1600 - …

Gmina Rymań

6.

29.12.2015r.

Konferencja z zakończenia projektu

Promocja projektu

1000 - …

Klub Seniora „Pod Aniołami” (stadion sportowy w Rymaniu)

 

 

 
"W drodze do naszego Betlejem" - Wigilia 2015 PDF Drukuj Email

DSC04023 250px

,, W drodze do naszego Betlejem"
 

W Rymaniu, w  Sali Wiejskiej, odbył się,, Wieczór Wigilijny”, na który zostały zaproszone osoby starsze oraz samotne z całej Gminy Rymań. Wieczór wigilijny zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  przy współpracy z działającym przy GOPS Klubem Seniora,, Pod Aniołami” w Rymaniu.  Na nasze  spotkanie przybyli również zaproszeni goście. Cieszy fakt, że Sala Wiejska zapełniła się i na naszym spotkaniu było około 130 uczestników. Wszyscy oczekiwali na jasełka. Później była już modlitwa odmówiona przez księży proboszczów z parafii Rymań i Gorawino, a następnie łamano się opłatkiem , składano sobie życzenia,  wspólnie śpiewano kolędy i spożywano przygotowane potrawy wigilijne. I chyba największym uznaniem cieszyło się nasze przedstawienie,, Tryptyk rymański”.

Więcej…
 
Wigilia 2015 - rozkład jazdy PDF Drukuj Email

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU

- Kliknij na plakat aby powiększyć -

Ogłoszenie Wigilia 2015 rozklad 500

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 29

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Ankieta

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?