Strona Główna


Jesteśmy Aktywni VI (2013) - zakończenie Drukuj Email

Logotyp zdjcie dobre kolor 500x80 kopia

Zakonczenie VI edycji 2013 034 200

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU…

Dobiegła końca VI już edycja projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rymaniu. 10 grudnia 2013 r. w siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami”, gdzie odbywały się wszystkie zajęcia w ramach projektu, odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie zrealizowanych działań, podczas którego jak co roku wręczono uczestnikom projektu zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w poszczególnych szkoleniach i warsztatach w ramach projektu.

Więcej…
 


Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja