Strona Główna Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i poradnictwo rodzinne
Pomoc psychologiczna i poradnictwo Drukuj Email

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i poradnictwo rodzinne

 

1. Psycholog udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 2 razy w m-cu w środy w godzinach: 9.00 – 11.00
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

 

2. Terapeuta uzależnień udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 2 razy w m-cu w Klubie Seniora ul. Sportowa 1 w Rymaniu (stadion)
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

 

3. Prawnik udziela bezpłatnych porad i konsultacji dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  • 1 razy w m-cu .
    Termin konsultacji uzgadnia się za pośrednictwem pracownika socjalnego, we właściwym, dla swojego miejsca zamieszkania rejonie opiekuńczym GOPS

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja