POMAGAMY NASZYM RODAKOM Drukuj Email

SAM 7342 200

POMAGAMY NASZYM RODAKOM

Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Seniorzy z Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu zorganizowali zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na zakup słodyczy i pomocy naukowych dla polskich dzieci z Domu Dziecka w Wilnie oraz słodyczy dla polskich Seniorów z Klubu Weteranów „Wilia” i Seniorów z Klubu Nauczyciela Seniora w Wilnie. Z zebranych środków udało się zrobić 2 duże paczki, które do naszych rodaków trafią za pośrednictwem biura turystycznego ”EURO-TOURS”. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które pamiętają o swoich rodakach i które z chęcią wsparły akcję swoimi datkami i pomocą . Wierzymy, że los drugiego człowieka wielu z nas nie jest obojętny. Plakat slodycze Wilno

slodycze do wilna  2014 001

slodycze do wilna  2014 002

slodycze do wilna  2014 003

slodycze do wilna  2014 004

slodycze do wilna  2014 005

slodycze do wilna  2014 006

slodycze do wilna  2014 007

slodycze do wilna  2014 008

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja