Strona Główna Statystyki GOPS
Statystyki GOPS Drukuj Email

statystyki 190x100

GOPS w statystykach:

1. Rodziny korzystające z pomocy w 2018 r. 172
2. Liczba osób w tych rodzinach 344
3. Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2018 r.   11 826
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2018 r. 164
5. Liczba wniosków o świadczenia rodzinne w 2018 r. 291
6. Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2018 r.
32
7. Liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w 2018 r.
36
8. Liczba decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2018 r.
482
9. Liczba decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych w 2018 r.
40
10. Liczba decyzji dla dłużników alimentacyjnych w 2018 r. 4
11. Liczba rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy w 2018 r.
17
12. Liczba rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w 2018 r. 5
13. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2018 r. 38
14. Liczba członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w 2018 r.   78
15. Liczba rodzin objętych pracą Asystenta Rodziny w 2018 r.   
7
16. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2018 r.
56
17. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym w 2018 r. 369
18. Kontrakty socjalne w 2018 r. 34
19. Projekty socjalne w 2018 r. 3
20. Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w 2018 r. 13

 

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja