Strona Główna Aktualności Debata na temat bezpieczeństwa Seniora - 09.12.2014
Debata na temat bezpieczeństwa Seniora - 09.12.2014 Drukuj Email

DSC09248 200Artykuł ze strony : http://www.gorawino.net
Autor: Jolanta i Tadeusz Dach

9 grudnia 2014 r. w siedzibie Klubu Seniora „Pod Aniołami” w Rymaniu, działającego przy GOPS Gminy Rymań, odbyła się debata społeczna, której organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu. Temat debaty to:  „Bezpieczny Senior w miejscu zamieszkania ”. W debacie udział wzięli m.in. przedstawiciele  Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu , Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu , Straży Miejskiej w Gościnie ,  władz samorządowych z Gminy Rymań oraz Seniorzy z Gminy Rymań i Siemyśl. Spotkanie miało  na celu przeciwdziałanie zagrożeniom na jakie narażone są osoby starsze. Obecni na debacie byli: Komendant Wojewódzki Policji insp. Jarosław Sawicki  , Komendant Powiatowy Policji w Kołobrzegu insp. Waldemar Trzciński, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Mieczysław Burzyński, Komendant Straży Miejskiej w Gościnie Mirosław Zalewski, Wójt Gminy Rymań Mirosław Terlecki.

Kierownik GOPS w Rymaniu p. Aldona Więcek szeroko omówiła problematykę bezpieczeństwa osób starszych oraz przedstawiła zakres szkoleń w tej tematyce, w jakich uczestniczyli Seniorzy z Gminy Rymań. Następnie kolejno występowali przedstawiciele poszczególnych służb omawiając tematykę zagrożeń dla osób starszych. Jednak najważniejszą sprawą była chyba sama dyskusja, jaka wywiązała się po tych wystąpieniach. Seniorzy z obu Klubów  zadawali mnóstwo pytań związanych z ich bezpieczeństwem. Pytania dotyczyły ich bezpieczeństwa na drogach, zagrożeń przestępstwami typu wyłudzeń „na wnuczka”, zagrożeń pożarowych, czy też najbardziej codziennych z jakimi spotykają się osoby starsze. Debata chwilami przeradzała się w bardzo „gorącą” dyskusję z przedstawicielami poszczególnych służb. Wszyscy uczestnicy debaty wyrażali nadzieję na jeszcze większą poprawę bezpieczeństwa dla Seniorów, ale nie tylko, również dla dzieci.

Na zakończenie spotkania Seniorzy  z Rymania poczęstowali wszystkich gorącym barszczem i własnoręcznie zrobionymi pierogami, była też kawa i ciasto.

Wstecz  

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja