Ogłoszenie - przyjmowanie interesantów Drukuj Email

Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rymaniu:
7.15 - 15.15 (poniedziałek - piątek).

 

UWAGA !

Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do czwartku
od 7.15 - 15.15 w piątek od 7.15 - 10.00.

 

Kierownik GOPS - Pani Aldona Więcek w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach  od 9.00 do 12.00.

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja