Pomoc w formie jabłek Drukuj Email

Jablka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu informuje, że osoby korzystające aktualnie ze środków pomocy społecznej i zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie jabłek, wydawanych przez PCK w Kołobrzegu - winny zgłaszać się do Ośrodka w celu odbioru stosownego skierowania. Dla osób, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, wydawane będą do wypełnienia formularze oświadczeń o uzyskiwanych dochodach i ilości członków rodziny. Musi być spełniony warunek kryterium dochodowego (osoba samotna 813 zł, w rodzinie na osobę – 684 zł).

Jabłka będą wydawane w dniu 04.03.2015 r. o godz. 9:00 – 13:00
w Magazynie ,,SEZAM” na ul. Unii Lubelskiej 33. 78-100 Kołobrzeg.

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty,
2. Skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

 

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja