ASOS - zajęcia sportowo-rekreacyjne Drukuj Email

Logo ASOS 2015 500px

orliki 300

GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju wsi Gorawino realizuje projekt pod nazwą „ Aktywni Seniorzy-Wielkich Przygód Amatorzy”  w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), Priorytet 2 Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową, Działanie wiodące Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno – rekreacyjna osób starszych.  Serdecznie zapraszamy dzieci z klas I-III do uczestnictwa wspólnie z Seniorami w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych przez instruktorów na kompleksie Orlik  przy ul. Szkolnej w Rymaniu. Pierwsze zajęcia odbędą się 26 maja od godz. 16.00 do 18.00. Są to różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe m.in. z zakresu mini-piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego - w zależności od liczby osób zainteresowanych daną dyscypliną sportu. Ogólnodostępne i nieodpłatne zajęcia odbywają się  raz w miesiącu:  we wtorki w godzinach 16.00-18.00. serdecznie zapraszamy!

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja