ASOS - zajęcia artystyczne Drukuj Email

Logo ASOS 2015 500px

zajęcia artystyczne

GminnyOśrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino realizuje projekt pod nazwą „ Aktywni Seniorzy-Wielkich Przygód Amatorzy”  w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS), Priorytet 2 Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową, Działanie wiodące Aktywność fizyczna osób starszych, aktywność turystyczno – rekreacyjna osób starszych.  Serdecznie zapraszamy młodzież z GIMNAZJUM do uczestnictwa wspólnie z Seniorami w zajęciach artystycznych z przygotowania scenografii do Jasełek .  Do  budowania pomocy społecznej dla osób starszych samotnych. Międzypokoleniowych rozgrywek pn.,,Gramy i układamy”. Zajęć prowadzonych  przez instruktorów w Klubie Seniora,, Pod Aniołami”  przy ul. Sportowej w Rymaniu.  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do Pani Renaty Radoń pokój nr 4.

Serdecznie zapraszamy!

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja