Strona Główna Aktualności Co nowego w Klubie Seniora?
Co nowego w Klubie Seniora? Drukuj Email

Logo ASOS 2015 500px

Klub Seniora 2015 012 200px

Artykuł ze strony : http://www.gorawino.net
Autor: Jolanta i Tadeusz Dach

W Klubie Seniora „Pod Aniołami” znowu dzieje się wiele nowego. Od maja tego roku seniorzy przystąpili do projektu „Aktywni seniorzy – wielkich przygód amatorzy”, który jest współ finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Program ten jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju wsi Gorawino.

Prowadzone są różnorodne zajęcia dla seniorów, z mocnym akcentem na aktywność fizyczną osób starszych, w tym aktywność turystyczno – rekreacyjną. W ramach tych zajęć seniorzy zapraszają dzieci z klas I-III do uczestnictwa wspólnie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, prowadzonych przez instruktorów na kompleksie Orlik  przy ul. Szkolnej w Rymaniu. Są to różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe m.in. z zakresu mini-piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i hokeja na trawie. Nadal też odbywają się zajęcia na hali sportowej.

 W Klubie Seniora prowadzone są również zajęcia artystyczne z zakresu lalkarstwa, a prowadzącymi są instruktorzy z teatru lalek w Szczecinie.

Odbyły się tam też spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. z inspektorem Straży Miejskiej w Gościnie, który kilkakrotnie brał udział w misjach pokojowych Wojska Polskiego (Afganistan, Wzgórza Golan, Bałkany). Było również  spotkanie z ornitologiem panem Wiesławem Skowrońskim – leśnikiem z leśnictwa Rymań, który opowiadał o ptasich zwyczajach. Wspólnie oglądaliśmy bardzo ciekawy film przyrodniczy o ptakach.

Były zajęcia pscho-edukacyjne pn. „Czuć się młodo, czuć sprawnie – po prostu żyć”, podczas których bardzo się wszystkim podobały zadania praktyczne z wykorzystaniem balonów i jajek kurzych…

Innego rodzaju zajęciami jest nauka języka angielskiego. Prowadzi ją nauczycielka ZSP w Rymaniu p. Agnieszka, a chętnych do skorzystania z takiej formy nauki nie brakuje, tylko dlaczego te zajęcia odbywają się tak rzadko?

Często możemy spotkać naszych seniorów na świeżym powietrzu. Wędrują z kijkami i jeżdżą rowerami korzystając z okolicznych ścieżek rowerowych.

W najbliższym czasie wszystkie powyższe zajęcia będą kontynuowane. Dojdą też nowe,  jak zajęcia z fotografiki, czy też z podstaw obsługi komputera. Będą też wycieczki, ale o tym napiszemy następnym razem.

 

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja