Strona Główna Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?
Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?
bezrobocie
38  29.2%
niewystarczająca oferta usług medycznych, opiekuńczych
37  28.5%
alkoholizm
14  10.8%
nadużywanie alkoholu przez młodzież
14  10.8%
zażywanie narkotyków przez młodzież
14  10.8%
ubóstwo
8  6.2%
duża liczba rodzin niepełnych
3  2.3%
przemoc w rodzinie
2  1.5%

Liczba głosujących  :  130
Pierwszy głos  :  wtorek, 24 sierpnia 2010 07:24
Ostatni głos  :  poniedziałek, 20 czerwca 2022 11:43

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja