Statystyki GOPS Drukuj

statystyki 190x100

GOPS w statystykach:

1. Rodziny korzystające z pomocy społecznej w 2019 r. 106
2. Liczba osób w tych rodzinach 202
3. Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2019 r.   12 026
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2019 r. 114
5. Liczba wniosków o świadczenia rodzinne w 2019 r. 265
6. Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 r.
23
7. Liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w 2019 r.
41
8. Liczba decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2019 r.
324
9. Liczba decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych w 2019 r.
36
10. Liczba decyzji dla dłużników alimentacyjnych w 2019 r. 7
11. Liczba rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy w 2019 r.
15
12. Liczba rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w 2019 r. 4
13. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2019 r. 105
14. Liczba członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w 2019 r.   78
15. Liczba rodzin objętych pracą Asystenta Rodziny w 2019 r.   
4
16. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2019 r.
38
17. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym na koniec 2019 r. 547
18. Kontrakty socjalne w 2019 r. 38
19. Projekty socjalne w 2019 r. 3
20. Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w 2019 r. 12

 

Wstecz