Pomoc w formie jabłek Drukuj

Jablka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu informuje, że osoby korzystające aktualnie ze środków pomocy społecznej i zainteresowane uzyskaniem pomocy w formie jabłek, wydawanych przez PCK w Kołobrzegu - winny zgłaszać się do Ośrodka w celu odbioru stosownego skierowania. Dla osób, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, wydawane będą do wypełnienia formularze oświadczeń o uzyskiwanych dochodach i ilości członków rodziny. Musi być spełniony warunek kryterium dochodowego (osoba samotna 813 zł, w rodzinie na osobę – 684 zł).

Jabłka będą wydawane w dniu 04.03.2015 r. o godz. 9:00 – 13:00
w Magazynie ,,SEZAM” na ul. Unii Lubelskiej 33. 78-100 Kołobrzeg.

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty,
2. Skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.