Terminy wypłat świadczeń Drukuj

 

Terminy wypłat świadczeń

 

1. Świadczenia z pomocy społecznej   - od 25 dnia każdego miesiąca
2. Świadczenia rodzinne                     - od 20 dnia każdego miesiąca
3. Fundusz alimentacyjny                    - od 20 dnia każdego miesiąca
4. Dodatki mieszkaniowe                    - do 10 dnia każdego miesiąc
5. Dodatki energetyczne                    - do 10 dnia każdego miesiąc
6. Świadczenie wychowawcze (500+)  - od 25 dnia każdego miesiąca