Strona Główna
Strona główna GOPS Rymań
Seniorzy w Czechach, Praga, cz.5 Drukuj Email

Image

Artykuł ze strony http://www.gorawino.net

Wszystko się kiedyś kończy, tak więc nastał ostatni dzień wycieczki seniorów z Gminy Rymań do Południowych Moraw, Wiednia i Pragi. Rankiem, po śniadaniu w Hustopece, nastąpiło pakowanie się do autokaru i wyjazd do Pragi. To był ostatni punkt naszej wyprawy. Z Pragi w godzinach wieczornych planowany był wyjazd już do Polski, a rano, po całonocnej podróży mieliśmy być w Rymaniu.

Więcej…
 
Zespół interdyscyplinarny PDF Drukuj Email

Stop_przemocy

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE RYMAŃ

 

W każdy poniedziałek od 15:00 do 17:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu pełni dyżur przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Anna Piotrowska.

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu zintegrowania działań instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rymań.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

Art. 9a ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
Art. 9a ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Art. 9a ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Art. 9b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art.9a ust.3 i 5, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Art. 9b ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Art. 9a ust. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Art. 9b ust. 3  Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia.

Art. 9a ust. 11 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 )

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

PREZYDIUM ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Przewodniczący Anna Piotrowska – usługi pielęgniarskie

Wiceprzewodniczący Elżbieta Duczkowska

Sekretarz Paulina Wróblewska – pedagog szkolny

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Monika Radoń - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

2. Agata Mikołajczak - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

3. Renata Kaczor-Drożdżewska - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

4. Szymon Piotrowski - przedstawiciel Policji.

5. Paulina Wróblewska - przedstawiciel oświaty / pedagog szkolny.

6. Lidia Syldatk - zawodowy kurator rodzinny, Sąd Rejonowy Kołobrzeg.

7. Anna Piotrowska -przedstawiciel ochrony zdrowia / pielęgniarka środowiskowa / Przewodnicząca Zespółu Interdyscyplinarnego.

8. Grażyna Pakos -przedstawiciel organizacji pozarządowych.

9. Elżbieta Duczkowska - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / zastępca Przewodniczącej GKRPA.

10. Agnieszka Wiśniewska - Asystent Rodziny W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu.

  • Uchwała Nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Rymań z dnia 18 września 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu -  pobierz
  • Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego - pobierz
  • Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego - pobierz
  • Wniosek - pobierz

 

Ofiary przemocy mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, terapeuty rodzinnego oraz terapeuty uzależnień, a także wsparcia ze strony pedagoga szkolnego w przypadku rodzin, w których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Gminy Rymań !!!

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - pobierz


Kontakt:
Telefon do Przewodniczącej Zespołu – 509 411 653 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 Ulotka Reaguj na przemoc

- pobierz ulotkę -


 
SPRAWOZDANIA

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO w GMINIE RYMAŃ za rok 2018 - pobierz

 

 
Wycieczka na Kaszuby uczestników V edycji projektu „Jesteśmy aktywni” PDF Drukuj Email

Kaszuby_2012_200p

W dnia 29-30 lipiec 2012 r. grupa uczestników V edycji projektu „Jesteśmy aktywni” uczestniczyła w wyjeździe integracyjno – poznawczym na Kaszuby. Po pysznym śniadaniu w stylowej restauracji w Słupsku grupa udała się do Bytowa, gdzie zwiedzaliśmy pokrzyżacki zamek, w którym mieści się Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, gdzie zobaczyliśmy wystawę etnograficzną – „Kultura materialna Kaszubów Bytowskich”. Niezwykle kontaktowa Pani przewodnik dokładnie opowiadała o każdym sprzęcie, omawiała codzienne życie Kaszubów Bytowskich i zdradziła nam wiele śmiesznych historii z tamtego okresu.

Więcej…
 
Kolonia Bieszczady 2012 PDF Drukuj Email
Bieszczady_2012_053_OKW naszej Galerii Zdjęć opublikowano nowe zdjęcia z kolonii w Bieszczadach

 
Przetarg nieograniczony - posiłki w szkole PDF Drukuj Email

stolowka

 

Na stronie BIP GOPS umieszczono ogłoszenie o zamówienieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wytwarzanie, dostawę i wydawanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego – drugiego dania.

 
Nabór na stanowisko asystenta rodziny Drukuj Email

Asystent_rodziny

 

Na stronie BIP Gminnego Ośrodeka Pomocy Społeczej w Rymaniu w dziale Prawo Lokalne -> Nabór na wolne stanowiska urzędnicze umieszczono nowe ogłoszenie:

"
Nabór na stanowisko asystenta rodziny"

 
Kolonia w Bieszczady - informacja Drukuj Email
bieszczady_200

Szanowni Państwo!!!

Dużymi krokami zbliża się termin wyjazdu Waszego dziecka na kolonie. Informuje, że wyjazd na kolonie w Bieszczady odbędzie się 09.07.2012 roku o godz. 4:30 z parkingu przy Urzędzie Gminy w Rymaniu, ul. Szkolna 7. Jednocześnie przypominam o zabraniu potrzebnych rzecz, zwłaszcza legitymacji szkolnej. Prosimy uczestników kolonii o punktualne przybycie!!!  Rodzice dzieci, które na kolonii  nie będą chciały  uczestniczyć w  niedzielnej Mszy św. proszę o zgłoszenie tego faktu do opiekunów przed wyjazdem.

Młodzież będzie przebywała pod adresem: ,,Pod Suliłą” Rzepedź 71, 38-542 Rzepedź
Tel. 0-13 4678066 ( Najlepiej dzwonić do dzieci w godz. wieczornych, jednak nie później niż po 2200)

 

 
Spotkanie w Klubie Seniora PDF Drukuj Email

PragaWieden_3


Zapraszamy wszystkich uczestników wycieczki Praga - Wiedeń na spotkanie w Klubie Seniora (stadion) w dniu 19.06.2012r. godz. 15:30
Zapraszamy!

 
Wyjazd do Warszawy PDF Drukuj Email

Deszczowa_piosenka_2_200

 

Klub Seniora informuje, że organizuje wyjazd do teatru Roma w Warszawie na spektakl "Deszczowa Piosenka" ze zwiedzaniem stolicy w dniach 5, 6, 7 października 2012r. Dodatkowe informacje i zapisy w GOPS u Pani Aldony Więcek do 25.06.2012r.

 
Komunikat - Polityka rodzinna PDF Drukuj Email

RodzinaKomunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. - czytaj

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).


Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 następna > ostatnia >>

Strona 22 z 29

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

Ankieta

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?