Strona Główna Aktualności Zajęcia Klubu Seniora - maj 2011
Zajęcia Klubu Seniora - maj 2011 Drukuj Email
Zajecia_Seniorow_maj_2011_200x112

W m-cu maju odbyły się zajęcia w Klubie Seniora między innymi: przygotowania i udział w festynie majowym, przygotowanie poczęstunku na turniej siatkarski, próby i występ zespołu wokalno-tanecznego z okazji Dnia Matki.

Nasi Seniorzy wzięli udział w programie ,,Bezpieczny senior” realizowany przez Powiatową Komendę Policji w Kołobrzegu. Program uczy, jak ,, nie dać się oszukać”. Na spotkaniu  Panie policjantki p. Ania i p. Magda omawiały z naszymi seniorami sposoby okradania ,,na szklankę wody” czy ,, na cygankę”, były również omawiane problemy przemocy wobec osób starszych, zagrożenia w ruchu drogowym, bezpieczne korzystanie z bankomatów i metody zabezpieczenia mieszkań przed włamaniami. Przy tej okazji nasi seniorzy mieli też możliwość spotkania i podzielenia się  różnymi doświadczeniami z Dzielnicowymi Komisariatu Policji w Rymaniu.

Seniorzy są wdzięczni wszystkim policjantom i Panu Wójtowi, że uczestniczył również w tym spotkaniu. Goście z Komendy Policji  przekazali seniorom materiały promujące program,, Bezpieczny Senior”.

Seniorzy pragną podziękować wszystkim policjantom, którzy zaangażowali się w realizację tego programu. Z doświadczenia i obserwacji nasi seniorzy wiedzą, że osoby starsze są narażone na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Dlatego zajęcia, które uświadamiają problem są bardzo potrzebne a seniorzy mają poczucie bezpieczeństwa i opieki.  I już dziś zapraszamy na kolejne spotkania!

Seniorzy z Klubu Seniora ,,Pod Aniołami”

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja