Strona Główna Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ..." Drukuj Email

IMG 0177 200"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

 8. Oś Priorytetowa:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion

Gmina Rymań przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu jest jednym z 14-tu beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Cel projektu jest zapewnie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do 227 gospodarstw domowych objętych projektem z 14 Gmin i Miast, które przystąpiły do projektu oraz do 176 punktów koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym.
Ogółem zakupionych zostanie 1031 komputerów, 177 drukarek zostanie przeprowadzonych 176 szkoleń dla osób wykluczonych cyfrowo z obsługi komputera. W ramach projektu sfinansowany zostanie również dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych i  jednostek objętych projektem przez okres 27 miesięcy.

Wartość projektu 8 231 273,00 zł w 100% dofinansowana.

Na terenie Gminy Rymań dostarczono 93 sztuki komputerów z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym z 7 letnią gwarancją i dostępem do Internetu:
13 – sztuk komputerów dla gospodarstw domowych.

80 – sztuk komputerów w 11 punktach koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym.
11 – drukarek w 11 punktach koordynujących walkę z wykluczeniem cyfrowym.

 

Prezentacja przeciwdzialanie wykluczeniu.pdf - pobierz

 

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja