Strona Główna Statystyki GOPS
Statystyki GOPS Drukuj Email

statystyki 190x100

GOPS w statystykach w 2020 r.:

1. Rodziny korzystające z pomocy społecznej w 2020 r. 116
2. Liczba osób w tych rodzinach 222
3. Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2020 r.   746
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2020 r. 189
5. Liczba wniosków o świadczenia rodzinne w 2020 r. 231
6. Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2020 r.
22
7. Liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w 2020 r.
38
8. Liczba decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2020 r.
288
9. Liczba decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych w 2020 r.
31
10. Liczba decyzji dla dłużników alimentacyjnych w 2020 r. 6
11. Liczba rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy w 2020 r.
15
12. Liczba rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w 2020 r. 3
13. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2020 r. 35
14. Liczba członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w 2020 r.   72
15. Liczba rodzin objętych pracą Asystenta Rodziny w 2020 r.   
4
16. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2020 r.
137
17. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym na koniec 2020 r. 571
18. Kontrakty socjalne w 2020 r. 7
19. Projekty socjalne w 2020 r. 1
20. Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w 2020 r. 18
21. Wywiady alimentacyjne w 2020 r. 11
22. Skierowania do PCK (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020) w 2020 r. 34
23. Wnioski do orzecznictwa w 2020 r. 4
24. Liczba wydanych Kart Seniora w 2020 r. 2
25. Poradnictwo specjalistyczne (liczba osób) w 2020 r. 17

 

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja