Strona Główna Statystyki GOPS
Statystyki GOPS Drukuj Email

statystyki 190x100

GOPS w statystykach w 2022 r.:

1. Rodziny korzystające z pomocy społecznej w 2022 r. 69
2. Liczba osób w tych rodzinach 130
3. Liczba udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2022 r.   3265
4. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w 2022 r. 233
5. Liczba wniosków o świadczenia rodzinne w 2022 r. 204
6. Liczba wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2022 r. 21
7. Liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w 2022 r. 16
8. Liczba decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych w 2022 r. 247
9. Liczba decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych w 2022 r. 27
10. Liczba decyzji dla dłużników alimentacyjnych w 2022 r. 0
11. Liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy w 2022 r. 15
12. Liczba rodzin otrzymujących dodatek energetyczny w 2022 r. 3
13. Liczba wydanych Kart Dużej Rodziny w 2022 r. 97
14. Liczba członków Klubu Seniora „Pod Aniołami” w 2022 r.   80
15. Liczba rodzin objętych pracą Asystenta Rodziny w 2022 r.    4
16. Liczba rodzin objętych pracą socjalną w 2022 r. 69
17. Liczba dzieci objętych świadczeniem wychowawczym na koniec 2022 r. 545
18. Kontrakty socjalne w 2022 r. 4
19. Projekty socjalne w 2022 r. 3
20. Liczba osób, którym przyznano usługi opiekuńcze w 2022 r. 7
21. Wywiady alimentacyjne w 2022 r. 16
22. Skierowania do PCK (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) w 2022 r. 146
23. Wnioski do orzecznictwa w 2022 r. 1
24. Liczba wydanych Kart Seniora w 2022 r. 9
25. Poradnictwo specjalistyczne (liczba osób) w 2022 r. 49
26. Liczba wniosków o dodatek węglowy w 2022 r. 789
27. Liczba wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych w 2022 r. 430
28. Liczba wniosków o dodatek elektryczny w 2022 r. 2
29. Liczba wniosków o dodatek osłonowy w 2022 r. 563

 

Wstecz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja