Strona Główna ASOS 2014 - 2020 ASOS 2015 - zapytania ofertowe
ASOS 2015 - zapytania ofertowe Drukuj Email

Logo ASOS 2015 500px

Zapytanie ofertowe dotyczące złożenia oferty na:

1. wsparcie procesu obsługi projektu "Aktywni Seniorzy-Wielkich Przygód Amatorzy" - pobierz

        + załącznik - Wzór oferty- pobierz

2. zorganizowanie zajęć gimnastycznych w wodzie – pobierz

3. zorganizowanie zajęć sportowych CZIRLIDERKI - pobierz

4. zorganizowanie zajęć sportowych na boisku ,,Orlik” w Rymaniu – pobierz

5. zorganizowanie zajęć sportowych PILATES – pobierz

6. zorganizowanie warsztatów z przygotowania scenografii do jasełek – pobierz

7. zorganizowanie warsztatów fotograficzno-filmowych pn. Stop Klatka – pobierz

8. zorganizowanie warsztatów komputerowych pn. Senior w sieci – pobierz

9. zorganizowanie zajęć z języka angielskiego – pobierz

10. zorganizowanie zajęć psychoedukacyjnych prowadzonych metodą warsztatową – pobierz

11. zorganizowanie warsztatów z wykonania lalek, kukiełek i scenografii – pobierz

12. zorganizowanie wycieczki dla seniorów na Roztocze do Lublina i okolic ,,Szlakiem rezydencji magnackich” – pobierz

        + załącznik - Wzór oferty- pobierz

13. zorganizowanie zajęć artystycznych-teatralnych – pobierz

 

Załącznik (nie dotyczy oferty na wycieczkę i oferty na wsparcie procesu obsługi projektu):
DRUK OFERTY – pobierz

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja