Strona Główna Aktualności II Senioriada w Rymaniu - 08.08.2015
II Senioriada w Rymaniu - 08.08.2015 Drukuj Email
Wpisany przez Aldona Więcek   

Senioriada 2 08.08.2015 008 200

Dnia 8 sierpnia 2015 roku w Rymaniu  odbyła się już II powiatowa Senioriada. partnerem wiodącym w tym roku był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu wraz z Klubem Seniora „Pod Aniołami”,  współorganizatorem imprezy były Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej powiatu kołobrzeskiego, a  Celem imprezy była integracja środowiska seniorialnego. Wśród zaproszonych Seniorów byli Seniorzy z Gościna a także z Gminy Kołobrzeg, Ustronia Morskiego, Dygowa, Siemyśla i Sławoborza. Do wspólnej zabawy dołączyli również Wójtowie Gmin i Burmistrz Gościna. Seniorzy wesołym, barwnym korowodem prowadzonym przez Straż Pożarną i Policję przy dźwiękach Orkiestry Dętej z Grobli przemaszerowali główną ulicą Rymania na stadion sportowy. Tam na Seniorów czekało szereg atrakcji i sportowych konkurencji. Rzucanie krążkiem, bieg z balonem czy rysowanie z zakrytymi oczami portretu Wójta swojej Gminy to tylko niektóre z konkurencji, które dostarczyły Seniorom wiele zabawy i humoru.


     Seniorzy z  Gminy Rymań mimo kilkudniowego wysiłku przy przygotowaniu Senioriady nie stracili  hartu ducha i swoją sprawnością, zwinnością wywalczyli  I miejsce. Tuż za nami uplasowali się Seniorzy z Kołobrzegu i Ustronia Morskiego.

     Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się również część artystyczna podczas, której Seniorzy mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności tanecznych i wokalnych.  
    

Ocenie zostały poddane  również prace plastyczne, literackie i fotograficzne wystawione przez Seniorów z poszczególnych Gmin.  A na koniec  Seniorzy z poszczególnych  Gmin  bawili się do późnych godzin wieczornych, a za rok będziemy w Dygowie. Wszystkim Seniorom z Gmin oraz wszystkim Kierownikom i Pracownikom ośrodków pomocy społecznej, Sponsorom oraz wszystkim którzy włączyli się do wspólnej integracji dziękujemy za  zaangażowanie,  wielkie serca, przeogromny optymizm. A Seniorzy  po raz kolejny udowodnili, że ,,starość nie musi być nudna!”

W załączeniu zdjęcia z  II Senioriady wykonane przez Panią Magdalenę i Romana Polan.

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja