APEL skierowany do osób starszych Drukuj Email

zlodziej 250

APEL skierowany do osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych !!!

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu apeluje! Przeczytajcie poniższe rady lub powiedzcie o nich Waszym bliskim, którzy często pozostając sami w domu są narażeni na działanie oszustów i domokrążców:

  Jak chronić się przed oszustem ???

- będąc w domu zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki; 

- nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przyszedł – spójrz przez wizjer i zapytaj;

- jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji, np. banku, administracji, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Twojego domu kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;

- jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego w mieszkaniu! Najlepiej, żeby obecny był wtedy sąsiad lub ktoś z rodziny; 

- nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;

- mając w domu pieniądze schowaj je w miejscu trudno dostępnym;

- nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy członkach rodziny; 

- jeśli masz wątpliwości co do autentyczności telefonującego członka rodziny natychmiast powiadom o tym policjantów, dzwoniąc pod numer telefonu 997.

Dlatego też zwracamy się za Państwa pośrednictwem o potraktowanie sprawy poważnie i adekwatną reakcję w przypadku zagrożenia oraz poinformowanie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu: - tel. 94 35 83 234, lub miejscową policję :-tel.  94 35 33 676

Z poważaniem
Kierownik GOPS
Aldona Więcek

 

Szukaj

BIP GOPS

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja