Strona Główna Aktualności Podsumowanie roku w Klubie Seniora - 29.12.2015 r.
Podsumowanie roku w Klubie Seniora - 29.12.2015 r. Drukuj Email

Podsumowanie roku 2015 Klub Seniora 017 200Artykuł ze strony : http://www.gorawino.net
Autor: Jolanta i Tadeusz Dach

W Rymaniu, w sali wiejskiej,  członkowie Klubu Seniora „Pod Aniołami” podsumowali swoją działalność  w mijającym  roku. Na spotkanie zaproszone były zaprzyjaźnione Kluby Seniora z okolicznych gmin  oraz kierownicy GOPS. Niestety, nie wszyscy przyjechali, tym bardziej cieszyła nas obecność delegacji Seniorów z Dygowa oraz przedstawicieli GOPS z Dygowa i Gminy Kołobrzeg. Na spotkanie przyjechał też Wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek.

Spotkanie zaczęło się od zaprezentowania przez Seniorów z Rymania jasełek zatytułowanych „Tryptyk Rymański”. Szerzej  o jasełkach piszemy w artykule Jasełka dla mieszkańców Gminy (KLIKNIJ!). Jak zawsze po występie nie zabrakło braw dla występujących aktorów.

Następnie Kierownik GOPS w Rymaniu p. Aldona Więcek omówiła dokonania Seniorów z Klubu Seniora „Pod Aniołami” w mijającym roku, a było ich sporo.

Po raz kolejny Seniorzy uczestniczyli w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt Seniorów zatytułowany „Aktywni Seniorzy – wielkich przygód amatorzy” zdobył uznanie w oczach konkursowej komisji, która spośród ok. 4 tys. wniosków wybrała tylko ok. 400, w tym projekt opracowany w GOPS Rymań, a realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino”. W projekcie brało udział 65 Seniorów z terenu całej Gminy Rymań, a celem była: poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia, wzrost aktywności, , wzmocnienie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej oraz kształtowanie pozytywnego obrazu osób starszych w świadomości społecznej.  

Starość nie musi być nudna” – tymi słowami podsumowano działania Seniorów, a zajęcia w jakich uczestniczyli Seniorzy były bardzo różnorodne:

- zajęcia psycho-edukacyjne , były prowadzone przez p. Aleksandrę Lachowicz, psychologa i nauczyciela z Koszalina,

- zajęcia artystyczne prowadzone metodą warsztatową – prowadzone przez panie z Teatru Lalek „Pleciuga” ze Szczecina,

- zajęcia sportowe, w tym pilates na hali oraz sportowo-rekreacyjne na boisku „Orlik” prowadzone przez p. Agatę i Dominika Mikołajczak, a także AQUAAEROBIC – gimnastyka w wodzie , prowadzone na basenie w Kołobrzegu przez p. Ewelinę Korniowską,

- zajęcia z podstaw fotografowania i filmowania,

- nauka j. angielskiego,

- nauka podstaw informatyki.

Utworzono zespół czyrliderek, który wspomaga w kibicowaniu siatkarskiej drużynie Vikinga Rymań. Seniorzy brali udział w wielu przedsięwzięciach artystyczno- kulturalnych, często sami występowali na scenach, jak choćby w jasełkach, organizowali II Senioriadę powiatową, jeździli na wycieczki rowerowe, czy też maszerowali z kijkami. Odwiedzali również najmłodszych w przedszkolach czytając im m.in. bajki. Nie zabrakło wyjazdów  na wycieczki dalsze – Seniorzy byli w Lublinie i okolicach, w Berlinie i Poczdamie, na lotnisku w Świdwinie oraz na Kaszubach.

Bardzo ciekawą prelekcję podczas podsumowującego spotkania zaprezentowała psycholog, p. Aleksandra Lachowicz, która mówiła na temat „ Jesień życia, czy późna dorosłość?”. Podsumowaniem prelekcji było stwierdzenie, że ”Życie to rozwój, a człowiek winien rozwijać się przez całe życie. Mimo iż wiek późnej dojrzałości należy do najtrudniejszych, to jednak nie powinien być okresem stagnacji i regresu, a przeciwnie, czasem pełnego rozwoju, który winien przebiegać na wszystkich poziomach ludzkiej egzystencji, zmierzając do osiągnięcia dobrostanu.”

Na zakończenie spotkania nie zabrakło podziękowań i kwiatów.

Przed nami nowy rok, który na pewno będzie również wypełniony wieloma atrakcyjnymi, z punktu widzenia Seniorów, przedsięwzięciami.

Zdjęcia: Tadeusz Dach

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja