Strona Główna Terminy wypłat świadczeń
Terminy wypłat świadczeń Drukuj Email

 

Terminy wypłat świadczeń

 

1. Świadczenia z pomocy społecznej   - od 10 do 15 dnia mieciąca

                                                          i od 25 dnia każdego miesiąca

 

2. Świadczenia rodzinne                     - od 20 dnia każdego miesiąca

 

3. Fundusz alimentacyjny                   - od 20 dnia każdego miesiąca

 

4. Dodatki mieszkaniowe                    - do 10 dnia każdego miesiąca

 

5. Dodatki energetyczne                     - do 10 dnia każdego miesiąca

 

6. Świadczenie wychowawcze (500+)  - od 25 dnia każdego miesiąca

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja