Strona Główna Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy
Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy Drukuj Email


Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy
i Spraw Społecznych.

 

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych funkcjonuje w budynku na stadionie -siedziba Klubu Seniora przy ul. Sportowej 1 (1 piętro), nr telefonu: 943555472 GOPS -Rymań

Specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc psychologiczno – terapeutyczną w ramach Punktu konsultacyjnego, dostępni są dla mieszkańców gminy Rymań, jak niżej:

 

Terapeuta uzależnień:
– mgr Małgorzata Szczubkowska – w każdy piątek w godz. 10:00 -12:00 pod nr tel. 600 964 749

 

Psycholog, mediator:
– mgr Aleksandra Lachowicz - w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13:00-16:00 pod nr tel. 943583234

 

Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy:
– mgr Justyna Falko - w poniedziałki (godziny ustalane wg indywidualnych potrzeb) pod nr tel. 601 429 570

 

Pielęgniarka środowiskowa, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:
- mgr Anna Piotrowska - w drugi poniedziałek miesiąca od 15:00 do 17:00 pod nr tel. 943555471

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja