Strona Główna
Program operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA - Podprogram 2021 PLUS Drukuj Email

Logo POMOC ZYWNOSCIOWA 500

POMOC ŻYWNOŚCIOWA w ramach PO PŻ - Podprogram 2021 PLUS

 

ZAPRASZAMY osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 PLN dla osoby w rodzinie.

 Aby otrzymać skierowanie należy zgłosić się w poniedziałki lub środy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację dochodową za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Ważne!!!

Brak dokumentów nie kwalifikuje do wydania skierowania.

Artykuły żywnościowe wydawane będą w dniach: wtorki, środy i czwartki, w godz. 9.00 - 12.00 w Magazynie SEZAM,

ul. Unii Lubelskiej 35, Kołobrzeg.

 

Załączniki:

1. Wniosek o wydanie skierowania

2. Sytuacja dochodowa

3. Oświadczenie

 

 

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja