Strona Główna - VII edycja projektu „Jesteśmy aktywni” 2014
Sekcja_Jestesmy Aktywni 2014_VII
Jesteśmy Aktywni VII (2014) - podsumowanie Drukuj Email

Logotyp zdjcie dobre kolor 500x80 kopia

Szkolenie 2014 200pxGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu w ostatnim roku realizacji projektu systemowego „Jesteśmy aktywni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego objął wsparciem grupę ośmioosobową, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Jak co roku pierwszym zrealizowanym działaniem dla całej grupy było indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne w wymiarze 15 godzin zajęć oraz poradnictwo doradcy zawodowego w wymiarze 16 godzin. Panie uczestniczyły w szkoleniu zawodowym Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami języka niemieckiego zaś Panowie ukończyli szkolenie zawodowe „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

Więcej…
 
Nabór do VII edycji projektu „Jesteśmy aktywni” Drukuj Email

Logotyp zdjcie dobre kolor 500x80 kopia

 

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu systemowego pn. „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

*wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz innych specjalistów,

*bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe,

*wsparcie dochodowe,

*ubezpieczenie NNW,

Udział w projekcie jest bezpłatny!!! Ogłoszenie skierowane jest do osób, które spełniają poniższe kryteria:

*wiek aktywności zawodowej (15-64 lata),

*brak kwalifikacji zawodowych lub posiadanie kwalifikacji niewystarczających na dostępnym rynku pracy,

*osoba bezrobotna i/lub długotrwale bezrobotna i/lub nieaktywna zawodowo i/lub osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ww. projekcie proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka osobiście lub pod nr tel. 94 35 554 70 do dnia 28 lutego 2014 r. Zgłaszane propozycje będą miały wpływ na wybór kierunków szkoleń.

ZAPRASZAMY !!!

 


Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja