Ogłoszenie - wypłata zasiłków w m-cu grudniu 2020 Drukuj

Logo gops Ryman 150x150

UWAGA !!!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu

informuje, że w miesiącu grudniu 2020 r. zasiłki z:

 - pomocy społecznej,

 będą wypłacane od 11 grudnia 2020 r.

 

 - funduszu alimentacyjnego,

 - świadczeń rodzinnych,

 - świadczeń wychowawczych RODZINA 500+

 będą wypłacane od 14 grudnia 2020 r.

 

W związku z  rozliczeniem roku budżetowego prosimy o jak najszybszy odbiór świadczeń.