Nabór do VII edycji projektu „Jesteśmy aktywni” Drukuj

Logotyp zdjcie dobre kolor 500x80 kopia

 

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w VII edycji projektu systemowego pn. „Jesteśmy aktywni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy:

*wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz innych specjalistów,

*bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe,

*wsparcie dochodowe,

*ubezpieczenie NNW,

Udział w projekcie jest bezpłatny!!! Ogłoszenie skierowane jest do osób, które spełniają poniższe kryteria:

*wiek aktywności zawodowej (15-64 lata),

*brak kwalifikacji zawodowych lub posiadanie kwalifikacji niewystarczających na dostępnym rynku pracy,

*osoba bezrobotna i/lub długotrwale bezrobotna i/lub nieaktywna zawodowo i/lub osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ww. projekcie proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka osobiście lub pod nr tel. 94 35 554 70 do dnia 28 lutego 2014 r. Zgłaszane propozycje będą miały wpływ na wybór kierunków szkoleń.

ZAPRASZAMY !!!