Strona Główna
Strona główna GOPS Rymań
Dodatek węglowy PDF Drukuj Email

 

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

 

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Warunek konieczny:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Komu nie przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

 

Kwota dodatku:

Kwota dodatku węglowego to 3000 zł - przyznawana jednorazowo.

 

Ostateczny termin składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wzór wniosku:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

 

Wniosek o dodatek węglowy w formacie pdf  - pobierz

Wniosek i więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - www.gov.pl/klimat/dodatek-weglowy

Wnioski o dodatek węglowy będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Rymaniu tel. 94 35 83 234

 
Wnioski na posiłki w m-cu SIERPNIU 2022 r. PDF Drukuj Email

 
Nekrolog BK PDF Drukuj Email

 

 
Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy PDF Drukuj Email


Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy
i Spraw Społecznych.

 

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych funkcjonuje w budynku na stadionie -siedziba Klubu Seniora przy ul. Sportowej 1 (1 piętro), nr telefonu: 943555472 GOPS -Rymań

Specjaliści świadczący nieodpłatną pomoc psychologiczno – terapeutyczną w ramach Punktu konsultacyjnego, dostępni są dla mieszkańców gminy Rymań, jak niżej:

 

Terapeuta uzależnień:
– mgr Małgorzata Szczubkowska – w każdy piątek w godz. 10:00 -12:00 pod nr tel. 600 964 749

 

Psycholog, mediator:
– mgr Aleksandra Lachowicz - w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13:00-16:00 pod nr tel. 943583234

 

Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy:
– mgr Justyna Falko - w poniedziałki (godziny ustalane wg indywidualnych potrzeb) pod nr tel. 601 429 570

 

Pielęgniarka środowiskowa, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:
- mgr Anna Piotrowska - w drugi poniedziałek miesiąca od 15:00 do 17:00 pod nr tel. 943555471

 
Rodzinny piknik św. Szczepana - 26.06.2022 r. PDF Drukuj Email

 
Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi PDF Drukuj Email


 
Pielgrzymka osób z niepełnosprawnościami do Skrzatusza PDF Drukuj Email

 

 
40 zł dziennie za pomoc uchodźcom PDF Drukuj Email

Flaga Ukraina 15040 zł dziennie za pomoc uchodźcom

 

Każdy, kto od 24 lutego przyjął pod swój dach obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, może uzyskać świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.


Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Samorząd na jego rozpatrzenie ma miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli w złożonym wniosku znajdą się nieprawdziwe informacje.


We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które chce się uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu przyjętych osób z Ukrainy. Wnioskodawca musi potwierdzić, że zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i nie pobrał za to żadnego wynagrodzenia – np. za wynajem. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty przyjętych osób.


Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni od przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będzie wypłacane z dołu.


W gminie Rymań wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 15.00.


Wnioski do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu.

 

 
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY PDF Drukuj Email

Flaga Ukraina 150JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Osoby uprawnione do otrzymania:
   1. Obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.
   2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
   4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:
•    imię (imiona) i nazwisko,
•    datę urodzenia,
•    obywatelstwo,
•    płeć,
•    rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
•    serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy,
•    informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    adres pobytu na terenie gminy Gościno,
•    dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada.

Należy także mieć ze sobą dokumenty:
•    dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
•    powiadomienie o nadaniu numeru PESEL

 

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu ul. szkolna 7, od poniedziałku do piątku.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Obowiązuje wypełnienie w alfabecie łacińskim.

Sposób wypłaty: na polski rachunek bankowy.

 
Pomoc dla Ukrainy PDF Drukuj Email

Pomoc dla Ukrainy gorna grafika 500

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rymań

Inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę, spowodowała, że za naszą wschodnią granicą toczą się ciężkie walki, giną ludzie, a całe rodziny zmuszone są opuścić swoje domy i mieszkania. Matki z maleńkimi dziećmi, osoby starsze wymagają w takich sytuacjach szczególnej pomocy.
W takich trudnych chwilach narodowi ukraińskiemu każdy z nas chciałby udzielić wsparcia.
Bardzo dziękujemy wszystkim  mieszkańcom naszej Gminy, którzy deklarują daleko idącą pomoc.

Kochani!!!
Od wtorku 01 marca 2022 r. do poniedziałku 07 marca 2022 r. w siedzibie GOPS w Rymaniu w godzinach urzędowania (7.15 - 15.15) oraz w każdym sołectwie (sale wiejskie) będzie zbiórka niezbędnych środków czystości i potrzebnych rzeczy dla małych dzieci, matek, osób starszych przekraczających przejście graniczne Zosin-Uściług,  polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne położone w województwie lubelskim, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło,
w miejscowości Zosin, znajdujące się 60 km od Zamościa.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu celem pomocy nawiązał współpracę z gminą Horodle.
Zebrane artykuły zostaną przetransportowane do Gminy Horodle dzięki współpracy „Container Modul”.


Dziękujemy za dar serca. Pamiętajmy, że okazane dobro drugiemu człowiekowi prawdziwe powraca.
Z poważaniem Kierownik i współpracownicy GOPSu.

 

Lista potrzebnych artykułów (tylko nowe i z wydłużonym terminem ważności):

• Chusteczki higieniczne – zwykłe i nawilżane

• Papier toaletowy-  zwykły i nawilżany

• Pieluchy

• Pieluchomajtki

• Kremy nawilżane, kremy ochronne

• Malowanki, kredki

• Podpaski

• Butelki dla dzieci, smoczki

• Szampony, żele pod prysznic, mydła, pasty do zębów, szczoteczki do zębów

• Ręczniki

• Słodycze np. batony energetyczne

• Woda (małe butelki)

• Soki dla dzieci w plastikowych butelkach

• Musy owocowe – tubki

• Posiłki dla dzieci w tubkach

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 32

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości 

Ankieta

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?