Strona Główna
Strona główna GOPS Rymań
Wniosek o 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – spotkanie z ekspertem ZUS PDF Drukuj Email

plakat 500RKO GOPS Ryman

- Kliknij w plakat aby powiększyć -

 
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - poszukujemy wolontariuszy PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE

W związku z chęcią przystąpienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, poszukujemy wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Głównym wymaganiem jest posiadanie samochodu i prawa jazdy.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu, ul. Szkolna 7, lub pod numerem telefonu 94 35 55 472 do dnia 14.02.2022 r.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-uruchamia-solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-wazna-pomoc-w-czasie-pandemii

 

Korpus Wsparcia Seniorow

 

 
DODATEK OSŁONOWY 2022 PDF Drukuj Email

Logo Dodatek Osłonowy


Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

 

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Dodatek będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

Wnioski można składać od 4 stycznia 2021r. do 31 października 2022r.:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

- tradycyjnie (papierowo).

 

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

 

Wnioski złożone po dniu 31 października 2022r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243.

 

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Logo 2 Dodatek Osłonowy 500

 

W przypadku przyznania dodatku osłonowego, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego następuje
w formie decyzji.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 94 35 55 470.

 

FORMULARZ WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - Pobierz

 

Przypominamy, że każdy piątek od godziny 1000 jest dniem bez interesanta.

 

 
Wnioski na posiłki w m-cu GRUDNIU 2021 r. PDF Drukuj Email

OGLOSZENIE 19 wnioski o posilki 12.2021

 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - 10 grudnia PDF Drukuj Email

To przede wszystkim święto osób, zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób, z różnych kontynentów i kultur, wkładało wysiłek w walkę o prawa człowieka. Wiele z tych osób doznało z tego powodu prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na współczesne wyzwania w obszarze praw człowieka.

 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przypada na zakończenie 30-tej światowej Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – podkreślając tym samym, że działania zorientowane na upełnomocnienie dziewczyn i młodych kobiet to działania na rzecz praw człowieka.

Miedzynarodowy Dzien Praw Czlowieka 2021.12.10

 

 

 
Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Pactum z Dębna uruchamia „Mobilny Punkt Pomocy Prawnej S.O.S. dla Rodziny”. Uzyskamy w nim bezpłatnie porady z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Z porad można skorzystać telefonicznie lub mailowo od 22 listopada do końca roku.

 

Więcej informacji na stronie: https://polskieregiony.pl/mobilny-punkt-pomocy-prawnej-s-o-s-dla-rodziny-w-zachodniopomorskiem/

Mobilny Punkt Pomocy Prawnej 500

 

 
Kampania "16 Dni Akcji Przeciw Przemocy" PDF Drukuj Email

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Zachęcamy do obejrzenia bezpłatnego webinarium zorganizowanego przez Stowarzyszenie Intro z Wrocławia, które dotyczy procedury Niebieskiej Karty, zakładanej w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie. Usłyszymy m.in.: Skąd się wzięła Niebieska Karta? Po co ją zakładać? Kto nad nią pracuje i co robi? Czy warto? Czego się spodziewać? Co jest możliwe, a co nie jest możliwe? Czy Niebieska Karta ma sens? Jak dużo jest takich zgłoszeń? Jakie są blaski i cienie NK?

FILM - O procedurze "Niebieskie Karty" po ludzku:
https://www.youtube.com/watch?v=ExHF_siNqww

 

 
Międzynarodowa kampania „16 Dni Bez Przemocy” PDF Drukuj Email

 Logo Kampania

Międzynarodowa kampania „16 Dni Bez Przemocy” jest poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Na kampanię wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).

Wybór tych dat, to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem tych praw. W "16 dniach" mieści się także 1 grudnia (Światowy Dzień AIDS) oraz 6 grudnia (rocznica masakry w Montrealu - zastrzelenia przez młodego mężczyznę motywowanego nienawiścią do kobiet i sprzeciwem wobec ich emancypacji kilkunastu absolwentek, które miały odebrać dyplomy ukończenia uczelni technicznej).

 

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

 

Zobacz film i udostępniaj go: https://www.youtube.com/watch?v=Zzung1KXgc8

 

Więcej informacji na ten temat możemy znaleźć na stronach:

Polska strona kampanii: http://kampania16dni.pl

Międzynarodowa strona kampanii: https://16dayscampaign.org

 
Rymańskie Senioralia 2021 - podsumowanie PDF Drukuj Email

Senioralia 2021 001 200Artykuł ze strony : http://www.gorawino.net
Autor: Jolanta i Tadeusz Dach

To było prawdziwe podsumowanie ostatnich lat działalności Klubu Seniora „Pod Aniołami”, działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w gminie Rymań. Aż trudno uwierzyć, że do Klubu Seniora należy obecnie ok. 80 seniorów!

Zaczęliśmy mszą w miejscowym kościele, którą w intencji seniorów celebrował proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Józef Ciupiński. Zaskoczeniem było pięknie przygotowane kazanie skierowane bezpośrednio do seniorów.  

Później wszyscy przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyły się dalsze przedsięwzięcia Rymańskich Senioralii. Sala była pięknie udekorowana, głównie pracami wykonanymi przez seniorów. Wszędzie wisiały obrazy malowane przez seniorów (to było zadanie na zimowe wieczory), była wystawa porcelany, którą również malowali seniorzy, wystawa latawców przygotowanych na spotkanie z przedszkolakami oraz wystawa jesiennych prac z surowców naturalnych wykonana przez naszą koleżankę Laurę. Do tego przygotowano również wiele przeróżnych, kolorowych przekąsek i ciast, aby uczestnicy spotkania mogli się posilić. Wszystko to nadawało niesamowity klimat w całej sali.

Czytaj całość ...
 
Debata społeczna "Bezpieczeństwo Seniora" - 26.10.2021 PDF Drukuj Email

Debata spoleczna Bezpieczenstwo Seniora Policja 26.10.2021

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 32

Szukaj

BIP GOPS

Twój Parasol

Centralizacja VAT

UWAGA !!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca się z prośbą, aby od dnia 1 stycznia 2017 r. związku z centralizacją podatku VAT faktury, rachunki i noty księgowe były wystawiane na Gminę Rymań wg następującego wzoru:

Nabywca:
Gmina Rymań
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ
NIP 671-18-08-627

Odbiorca:
GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7
78-125  RYMAŃ

Ponadto informujemy, że pomimo w/w zmiany adres do korespondencji pozostaje bez zmian, dokumenty księgowe  należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu (ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań).

Podziękowania

Podziekowanie Jestesmy Aktywni px190
Statuetka PATRON 190px

Foto prezentacja

Goście Online

Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości 

Ankieta

Jakie problemy społeczne występujące w Gminie Rymań są wg Państwa najpilniejsze do rozwiązania?